gitlab-runner 是 gitlab-ci 自动化执行的具体实例机器。

gitlab-runner register

到实际上需要部署gitlab-runner 的机器,运行 gitlab-runner register:

检查配置

/etc/gitlab-runner/config.toml

若手动修改了配置文件,可以重新加载配置文件

# 强制加载 config.toml 文件
kill -SIGHUP $(pgrep gitlab-runner)

或者重启服务:gitlab-runner restart

查看日志

journalctl -u gitlab-runner -f